اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۶۱۱۰۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۱۰۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۸۴۹۴۵۸۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران – خیابان خیام شمالی- روبروی پارک شهر کوچه روحی – کوچه قرض الحسنه – پاساژ مرادی 1 طبقه اول


       

لیست قیمت محصولات تامین کالای فولاد صنعت

۱۲:۲۷:۲۲ ۱۳۹۷/۹/۲۰

محصولات جدید تامین کالای فولاد صنعت


بال ولو 150

بال ولو 150...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو فولادی

بال ولو فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو فولادی دنده ای

بال ولو فولادی دنده ای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی فولادی WCB

شیر گازی فولادی WCB...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی فولادی فورج

شیر گازی فولادی فورج...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو فولادی WCB

بال ولو فولادی WCB...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی فولادی

شیر گازی فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده شیر گازی فولادی

وارد کننده شیر گازی فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی استیل 304

شیر گازی استیل 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر یکطرفه کلاس 800

شیر یکطرفه کلاس 800...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر صافی استیل دنده ای

شیر صافی استیل دنده ای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه سوزنی ساکت

شیر فلکه سوزنی ساکت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی استیل 316

شیر گازی استیل 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه سوزنی دنده

شیر فلکه سوزنی دنده...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه استیل

شیر فلکه استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه فلنجی فولادی

شیر فلکه فلنجی فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی استیل دنده ای

شیر گازی استیل دنده ای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه فولادی

شیر فلکه فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو دو تیکه فولادی

بال ولو دو تیکه فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو استیل-وارد کننده بال ولو

بال ولو استیل-وارد کننده بال ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی ساکت

شیر فلکه کشویی ساکت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی استیل

شیر گازی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی فولادی دو تکه

شیر گازی فولادی دو تکه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو استیل سه تکه دنده ای

بال ولو استیل سه تکه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو استیل  304-316 سه تکه

بال ولو استیل 304-316 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو استیل دو تیکه دنده ای

بال ولو استیل دو تیکه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کلاس 800

شیر کلاس 800...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی سه تکه استیل

شیر گازی سه تکه استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو استیل  304-316 دو تکه

بال ولو استیل 304-316 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی دو تکه استیل

شیر گازی دو تکه استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرالات کربن استیل

شیرالات کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر صافی استیل فلنجدار

شیر صافی استیل فلنجدار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی دنده

شیر فلکه کشویی دنده...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی فولادی دنده ای

شیر گازی فولادی دنده ای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی کربن استیل

شیر کشویی کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی فولادی کلاس 800 a105

شیر گازی فولادی کلاس 800 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرفلکه کلاس 800

شیرفلکه کلاس 800...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
استنلس استیل دنده ای

استنلس استیل دنده ای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو استنلس استیل دنده

زانو استنلس استیل دنده...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر یکطرفه استنلس استیل کلاس 300 150

شیر یکطرفه استنلس استیل کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیست قیمت شیر فلکه فولادی

لیست قیمت شیر فلکه فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی سه تکه فولادی

شیر گازی سه تکه فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی فولادی

شیر گازی فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده شیر فلکه فولادی

وارد کننده شیر فلکه فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیت ولو کلاس 150

گیت ولو کلاس 150...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه راه جوشی رده 40

سه راه جوشی رده 40...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانوی استیل 304-L304

زانوی استیل 304-L304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
استنلس استیل جوشی

استنلس استیل جوشی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تبدیل جوشی رده 40

تبدیل جوشی رده 40...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو جوشی رده 40

زانو جوشی رده 40...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0