اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۶۱۱۰۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۱۰۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۸۴۹۴۵۸۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران – خیابان خیام شمالی- روبروی پارک شهر کوچه روحی – کوچه قرض الحسنه – پاساژ مرادی 1 طبقه اول

تامین کالای فولاد صنعت

تلفن

    • ۳۶۶۱۱۰۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

    • ۳۶۶۱۱۰۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • ۹۱۲۸۴۹۴۵۸۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

  • تهران،
    تهران – خیابان خیام شمالی- روبروی پارک شهر کوچه روحی – کوچه قرض الحسنه – پاساژ مرادی 1 طبقه اول